Tørre kornrester

Reststrøm fra kornforarbejdningsindustrien. Dette består af rester af forskellige typer korn.