Biogas

Biogas

ArgiBioSource verhandelt de nevenstromen afkomstig uit de levensmiddelen industrie welke niet Feed-waardig zijn. Deze producten worden door AgriBioSource vermarkt als Biomassa. (organisch materiaal)

Lees meer
Waterzuivering

Waterzuivering

AgriBioSource heeft een assortiment producten die als voedingsbodem voor de micro-organismen tijdens het zuiveringsproces dienen. Door toevoeging van deze producten zal de waterzuivering efficiëntier werken.

Lees meer
Nieuws

Nieuws

AgriBioSource ontvangt ISCC certificering.

Lees meer
Alle producten

Alle producten

AgriBioSource heeft dierlijke en plantaardige producten in het assortiment. Klik hier om naar de producten te gaan.

Lees meer

home

In West Europa vervult AgriBioSource een brugfunctie tussen afnemers en leveranciers van organische reststromen voor biogasinstallaties, waterzuivering en bodemverbetering. AgriBioSource staat voor betrouwbaarheid met betrekking tot het productassortiment, analyses, levertijden en advies. Middels selectie van leveranciers en een structurele controle op de producten wordt de kwaliteit en veiligheid gewaarborgd.

Missie

Het blijvend valoriseren van organische reststromen. Vermarkten van nevenstromen op een zo efficiënt en rendabel mogelijke wijze waarbij waardevolle en duurzame partnerships gecreëerd worden tussen producent en eindgebruiker.


Visie

Een betrouwbare partner voor zowel producent als eindgebruiker. Door het bouwen aan een duurzame relatie wordt continuïteit gerealiseerd. Dit geeft een vruchtbare voedingsbodem voor valorisatie van nevenstromen in nieuwe markten.