AGRIBIOSOURCE BODEMVERBETERING

Bodemverbetering

         

AgriBioSource levert onder meer struviet en cornsteep aan mestverwerkingsbedrijven in Nederland en België. Sinds 2017 levert zij ook Groen Fosfaat, een meststof die een wezenlijke bijdrage levert aan het verminderen van het gebruik van kunstmest.

Alles-in-één meststof

Groen Fosfaat is een alles-in-één fosfaatmeststof uit dierlijke mest. Het is precies afgestemd op de behoefte van de plant. Zo bevat Groen Fosfaat naast fosfaat ook stikstof, kalium en borium. Doordat Groen Fosfaat haar oorsprong kent in de fosfaat van dierlijke mest, is het met name geschikt voor gebruik op derogatiebedrijven. De meststof wordt toegepast in de rij met standaard zaaimachines.

Hogere opbrengst

Groen Fosfaat maakt het mogelijk een hogere opbrengst te realiseren door te bemesten met een op de plantbehoefte afgestemde fosfaatmeststof. Derogatiebedrijven zijn door het verbod op fosfaatkunstmest beperkt in het gebruik van rundveedrijfmest. Daardoor krijgt de plant te weinig fosfaat voor de beginontwikkeling, wat zorgt voor een lagere opbrengst van droge stof, zetmeel en energie.

In 2016 zijn er verschillende veldproeven geweest waarbij de Groen Fosfaat vergeleken is met de standaard drijfmestbemesting (volvelds) in combinatie met de veel gebruikte fosfaatkunstmest (NP 25-10) in de rij. De basisgift van N, P, K en Borium was gelijk over de verschillende proefvelden. De resultaten waren zeer positief: Groen Fosfaat levert tot 6% hogere droge stofopbrengst, op het zetmeelgehalte haalde het product zelfs een hogere opbrengst van 10%. Ten opzichte van de standaardbemesting haalde Groen Fosfaat en een 5% hogere VEM.

NIEUW: Groen Fosfaat Allround

Naast Groen Fosfaat voor maïs (12N-6P-3K + 0,15B) zijn de eerste leveringen voor een aanvullende meststof gedaan. Deze Groen Fosfaat Allround wordt geleverd in de samenstelling 12N-6P-1K + 1 MgO en is zowel in een zak als in Big Bags leverbaar.

Meer weten? Neem contact op met Peter Hoogstede:

Email: p.hoogstede@agribiosource.com
Telefoon: +31613987923