Biomassa wordt steeds vaker gebruikt als een bron voor de productie van bio-energie. In de afgelopen jaren heeft zich een complete industrie ontwikkeld rond de productie van dit soort energie.

Kwaliteit

Procedure droge stof bepaling


Organische zuren in bijproducten

Tijdens de opslag van bijproducten treedt natuurlijke fermentatie op. Zetmeel en suikers worden omgezet in organische zuren. Deze organische zuren dragen bij aan de voedingswaarde van het bijproduct. Tijdens de droge stof bepaling zullen deze organische zuren deels vervluchtigen. Deze vervluchtiging vindt alleen plaats tijdens het drogen van het bijproduct en niet in uw opslag. Hierdoor kan de droge stof na heranalyse lager uitkomen dan door AgriBioSource opgegeven, terwijl de voederwaarde behouden blijft. AgriBioSource  bepaalt de droge stof volgens de officieel erkende methode van het Productschap Diervoeder (NEN ISO 6469). Daarnaast is het laboratorium van AgriBioSource labcode gecertificeerd (GMP B10).
 

Droge stof procedure

AgriBioSource maakt onderscheidt in de droge stof bepaling van producten met meer dan 4% suiker en met minder dan 4% suiker. Bij producten met minder dan 4% suiker wordt een monster 4 uur bij 103°C is een droogstoof geplaatst. Na 4 uur wordt het monster teruggewogen en de droge stof berekend.

Bij producten met meer dan 4% suiker wordt een monster 4 uur bij 80°C in een vacuümdroogstoof geplaatst. Na 4 uur wordt het monster teruggewogen en de droge stof berekend. Indien producten met meer dan 4% suiker 16 uur bij 103°C in een gewone droogstoof gedroogd worden kan het suiker verbranden, waardoor de droge stof lager uit komt.


Klachten

Indien omtrent het afgeleverde droge stof gehalte verschil van inzicht bestaat zal heranalyse plaatsvinden in het monster dat bij afleveren bij de klant is afgegeven. Aangezien er variatie zit in het gehalte aan organische zuren en ethanol in de bijproducten en er tijdens opslag bij de klant extra organische zuren gevormd worden, wordt bij een afwijking van >5,0% het losmonster opgehaald waarna een heranalyse zal plaatsvinden in ons laboratorium.

Heranalyse kan alleen plaatsvinden in het losmonster en kan nimmer later geschieden dan vijf werkdagen nadat de droge stof aan de klant is doorgegeven.