Symposium BBO 'Certificering van onze sector'

donderdag 15 december 2016

Zoals iedere sector heeft ook de biogassector een branche organisatie. Voor onze sector is dit afgekort de BBO. De BBO komt op voor de belangen van haar leden en fungeert als spreekbuis richting de diverse overheden en controlerende instanties. Daarnaast draagt de organisatie bij aan professionalisering van de sector en aan een stuk verduurzaming van onze economie.

7 december jl. heeft er een symposium plaatsgevonden waar ondernemers uit de sector en ambtelijk en bestuurlijk betrokkenen aanwezig waren.
Insteek voor deze bijeenkomst is een veelheid aan wetgeving en handhavers welke als een belangrijk knelpunt worden ervaren. Investeren in deze sector lijkt in Nederland ook economisch niet (meer) aantrekkelijk. Certificeren is een betrouwbaar redmiddel voor de wetgever en gebruiker van co-producten.
Aanpassing van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet zorgt voor voordelen wanneer je je laat certificeren!

Tijdens deze middag waren een 6-tal gastsprekers aanwezig; ieder op zijn manier betrokken bij de problematiek binnen de biogas sector. Gebleken is dat het de hoogste tijd is dat er voor alle partijen duidelijkheid moet komen betreffende de wetgeving en certificering van producten welke worden geleverd aan biogas installaties.

Deel dit bericht

Overige berichten