Bierbostel

Bierbostel bestaat voornamelijk uit de buitenkant en eiwitdelen van de brouwgerst, waar de koolhydraten uitgehaald zijn. Door het kiemen van brouwgerst ontstaat er mout. Het moutmengsel wordt in klaringskuipen overgepompt waarin tijdens roeren en toevoeging van warm water de oplosbare componenten worden uitgewassen. De eiwitrijke gerstrestanten blijven achter in de klaringskuip en worden vermarkt als bierbostel.