Bio-slib

Veel grondstofverwerkende fabrieken hebben een waterzuivering voor het proceswater. Het inkomende vuile water, het influent, wordt in de installatie in een aantal stappen gezuiverd. Het gezuiverde water wordt het effluent genoemd. Achtereenvolgens verwijdert men met een rooster of een afscheider de grovere deeltjes, dan in bezinktanks de fijnere deeltjes, en ten slotte de opgesloste stoffen. Behalve water komen andere stoffen vrij, met name slib, het laatste wordt door AgriBioSource vermarkt als Bioslib.