Cornsteep (maisweekwater)

Bij de winning van zetmeel uit maïs worden diverse producten geproduceerd. Eén daarvan is een vloeibare fractie waarin de maïskorrels zijn geweekt. Deze fractie wordt maïsweekwater genoemd. Hierin zijn de oplosbare delen van de maïskorrel aanwezig. Deze fractie wordt ingedampt om een hoger droge stof te verkrijgen. De eiwitkwaliteit is prima, omdat de temperatuurbehandeling mild is. Door de producent is hierin bewust geïnvesteerd, mede daardoor wordt het onder de merknaam Cornsteep vermarkt. De hoofdstroom wordt in de fermentatie industrie afgezet, die hoge eisen stelt aan de kwaliteit van het product. Kortom, Cornsteep is een product met een hoog gehalte aan eiwit en is constant van kwaliteit.