Cornsteep (maisweekwater)

Bij de winning van zetmeel uit maïs komen verschillende reststromen vrij. Eén daarvan is een vloeibare fractie maïsweekwater. Hierin zijn de oplosbare delen van de maïskorrel aanwezig. Deze fractie wordt ingedampt om een hoger droge stof te verkrijgen. De eiwitkwaliteit is prima, omdat de temperatuurbehandeling mild is. Kortom, Cornsteep is een product met een hoog gehalte aan eiwit en is constant van kwaliteit.