Droge graanresten

Reststroom van de graanverwerkende industrie. Deze bestaat uit resten van diverse soorten granen.