Erwtenscreenings

Erwtenscreenings komen vrij bij het proces van de erwtenzetmeelwinning. De erwten worden geweekt en fijngemalen waarna zetmeel en eiwit onttrokken worden. Wat overblijft zijn de screenings. Erwtenscreenings bestaan uit celwanden en resten van het zetmeel en eiwit.