Maiskiemen

Bij de productie van maiszetmeel en gluten komen maiskiemen vrij.