Maisweekwater

Bij de winning van zetmeel uit maïs worden diverse producten geproduceerd. Eén daarvan is een vloeibare fractie waarin de maïskorrels zijn geweekt. Deze fractie wordt maïsweekwater genoemd. Hierin zijn de oplosbare delen van de maïskorrel aanwezig. Deze fractie wordt ingedampt om een hoger droge stof te verkrijgen.